Lagerhall

Vi ordnar nytt utrymme – helt enligt dina behov

Lagerhallar

FLEXIBEL OCH ANVÄNBAR LAGERHÅLLNING

Våra lagerhallar är mycket flexibla och användbara. Höjd och längd, grad av isolering, utseende, allt kan varieras och anpassas efter kundens specifika behov. Det mesta kan förvaras i våra lagerhallar. Råvaror och färdigvaror, maskiner, känslig utrustning och bulkvaror som exempelvis vägsalt. Hög flexibilitet och ett rimligt och högst överkomligt pris är fördelar som gjort våra lagerhallar mycket populära på marknaden. De går att köpa eller hyra och användningsområdena är stora och varierade.

Avfuktat lager

Behöver du förvara varor i en torr miljö där det inte är för varmt? Då är ett avfuktat lagertält en lämplig lösning. Det kan gälla exempelvis metaller, papp eller virke, som inte tål fukt. Även teknisk utrustning som kan rosta måste förvaras i ett avfuktat tält. Fuktigheten går utmärkt att reglerar i våra lagerhallar och vi kan alltid leverera lokalen med en utrustning som avfuktar på rätt nivå för det önskade syftet.

Bulklager

Våra hallar passar även perfekt om man behöver lagringsutrymme för alla typer av bulkvaror. Varor som fungerar bra att förvara i våra hallar är vägsalt, kol, cement, metaller, spannmål, djurfoder, syntetiska ämnen och mycket annat. Dessa hallar levereras med förstärkta väggar som klarar belastning från stora mängder av bulkvaror.

Maskinhall och verkstad

Vid stora byggen behöver man ofta stora maskin- och verkstadshallar på byggområdet, då det krävs utrymmen där man torrt kan förvara det material och den utrustning som utnyttjas vid projektet. Det går även utmärkt att genomföra underhåll av maskiner under taket på en av våra lagerhallar.

Att använda maskinhall ger ett mycket bra skydd mot väder och vind, vilket ökar förutsägbarheten och minskar risken för kostsamma förseningar eller sämre kvalitet i produktionen.

En standardutrustad maskinhall är en trygg och säker lösning för förvaring av material och maskiner. Vi kan även utrusta hallarna med specialutrustning vid behov. Enligt kundens önskemål kan vi även anpassa storleken  så att den blir så effektiv som den aktuella verksamheten.

Försvar och militär

Försvarsutrustning kräver mycket utrymme och vi kan alltid utrusta våra hallar med specialanpassad utrustning för militärens syften. Lagerhallarna fungerar även utmärkt som garage och verkstad för militära fordon.

Flyghangar

Vi kan även montera flera stora och skräddarsydda hallar på flygplatser. Ett bra sätt för flygbolag och flygoperatörer att förvara sin dyrbara utrustning. I detta fall utnyttjas hallarna främst till att lagra flygmaterial och utrustning, men de fungerar även bra för underhåll av mindre flygplan. När en av våra lagerhallar utnyttjas som flyghangar kan den anpassas för att kunna utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt. Ett exempel på detta är en skjutport, som förenklar in- och uttransport av flygplan.

Hamnlager

Stora mängder varor skeppas ofta med båt och då behövs den rejäla och säkra lagringsutrymmen i hamnar. Tillfällig förvaring, packning och omlastning måste genomföras under ordnade förhållanden, och då är en lagerhall den rätta lösningen. Hallarna placeras på lämplig plats i önskad storlek och anpassas med specialutrustning för den verksamhet som avses.

Produktionshallar

Våra lagerhallar fungerar också utmärkt för produktion, och används ofta för tillverkning och montering av diverse olika produkter. De fungerar bra för detta syfte, inte minst för att hallarna kan göras större om behovet av plats ökar. Våra torra hallar används exempelvis ofta av kunder inom bygg- och gruvbranscherna, och ofta för att hantera produktionstoppar då lagringsutrymmet ökar.

Idrottshallar

Behöver din idrottsklubb en träningshall som inte skapar ett för stort hål i budgeten? Då är en hall från oss ett billigt, snabbt och flexibelt alternativ.

En idrottshall från oss garanterar en bra och konstant miljö att träna i för din klubb eller ditt lag. En stabil träningsmiljö året om som dessutom kostar betydligt mindre än en traditionell byggnad. Detta tack vare låga underhållskostnader, snabbt uppförande och ett stort antal möjliga användningsområden. En idrottshall från oss ger stora möjligheter. 

Hallen kan enkelt utökas eller minskas vid behov och även hyras ut för andra ändamål om det skulle behövas. Den kan även anpassas efter storleken på tomten och de speciella förutsättningar som finns i omgivningen. En idrottshall tar cirka 2-3 veckor att montera.

 

Behöver du mer utrymme för din verksamhet? Våra flexibla lagerhallar är lösningen!